Leerstoornissen

Sommige kinderen ondervinden moeilijkheden op school met lezen, spellen en/of rekenen. Soms gaat het over een achterstand die weer kan ingehaald worden. Bij andere kinderen blijven deze problemen hardnekkig voortduren, ook na intensieve begeleiding. We spreken dan over een echte leerstoornis.

Er zijn drie domeinen waarop leerproblemen zich kunnen situeren. Het is mogelijk dat het kind op meerdere domeinen moeilijkheden ondervindt.

Dyslexie (lezen)

Kinderen met een leesstoornis of dyslexie hebben vaak moeite met het snel herkennen van woorden. Ze lezen vaker fouten en lezen in een traag tempo. Leesproblemen komen vaak samen voor met spellingsproblemen (dysorthografie).

We spreken over dyslexie als:

  • Het leesniveau een groot stuk onder het niveau ligt dat hoort bij de leeftijd, de intelligentie en het schoolniveau van het kind
  • Het leesniveau lager ligt dan de andere schoolse vaardigheden
  • Het leesprobleem hardnekkig is (d.w.z. dat het probleem blijft bestaan, ondanks veel oefenen)

Dysorthografie (spelling)

Kinderen met een spellingsstoornis of dysorthografie maken veel schrijffouten en schrijven meestal erg traag. Lees- en spellingsproblemen komen vaak samen voor.

We spreken over dysorthografie als:

  • De schoolresultaten voor spelling een groot stuk onder het niveau liggen dat hoort bij de leeftijd, de intelligentie en het schoolniveau van het kind
  • Het niveau voor spelling lager ligt dan de andere schoolse vaardigheden
  • Het spellingsprobleem hardnekkig is (d.w.z. dat het probleem blijft bestaan, ondanks veel oefenen)

Dyscalculie (rekenen)

Kinderen met een rekenstoornis of dyscalculie hebben problemen met rekenen.

We spreken over dyscalculie als:

  • De schoolresultaten voor rekenen een groot stuk onder het niveau liggen dat hoort bij de leeftijd, de intelligentie en het schoolniveau van het kind
  • Het niveau voor rekenen lager ligt dan de andere schoolse vaardigheden
  • Het rekenprobleem hardnekkig is (d.w.z. dat het probleem blijft bestaan, ondanks veel oefenen)
Kunnen wij u helpen?