Leerstoornissen

Sommige kinderen ondervinden moeilijkheden op school met lezen, spellen en/of rekenen. Soms gaat het over een achterstand die weer kan ingehaald worden. Bij andere kinderen blijven deze problemen hardnekkig voortduren, ook na intensieve begeleiding. We spreken dan over een echte leerstoornis.

Lees meer

Spraak- en taalstoornissen

Stoornissen of problemen met de spraak en de taal kunnen voorkomen bij jonge kinderen (ontwikkelingsstoornissen), maar eveneens bij volwassenen. Bij deze laatste groep gaat het om taal- en spraakproblemen die ontstaan ten gevolge van een niet-aangeboren hersenletsel (neurologische stoornissen).

Lees meer

Stem

Stemproblemen en stemstoornissen komen voor bij jong en oud. Een goede verzorging van de stem is dan ook een must. De langdurige aanwezigheid van een stemprobleem kan er namelijk voor zorgen dat dit probleem verder uitgroeit tot een stemstoornis.

Lees meer

Stotteren

Stotteren is een spraakstoornis die zowel bij jong als oud kan optreden. Vaak zijn er al kenmerken van stotteren merkbaar op erg jonge leeftijd (< 5 jaar). Het is belangrijk om signalen van stotteren tijdig te detecteren en hiervoor gespecialiseerde hulp te zoeken.

Lees meer

Kunnen wij u helpen?