Spraak- en taalstoornissen

Stoornissen of problemen met de spraak en de taal kunnen voorkomen bij jonge kinderen (ontwikkelingsstoornissen), maar eveneens bij volwassenen. Bij deze laatste groep gaat het om taal- en spraakproblemen die ontstaan ten gevolge van een niet-aangeboren hersenletsel (neurologische stoornissen).

Ontwikkelingsstoornissen

Een aantal jonge kinderen hebben een achterstand of stoornis in de ontwikkeling van de taal en / of de spraak. Deze kinderen kunnen in de praktijk terecht voor behandeling van:

  • Vertraagde spraak- en taalontwikkeling
  • Spraak- en taalontwikkelingsstoornissen
  • Articulatieproblemen (uitspraak)
  • Myofunctionele problemen (afwijkende mondgewoonten, foutief slikpatroon, …)

Neurologische stoornissen

Patiënten met spraak-, taal- en slikstoornissen na een hersenletsel kunnen in de praktijk ook terecht voor behandeling. In uitzonderlijke gevallen is therapie aan huis ook mogelijk. Deze patiënten worden meestal verwezen door een neuroloog, neurochirurg of NKO-arts.

AFASIE

Afasie is een verworven taalstoornis na een hersenletsel waarbij de patiënt het vermogen verliest om taal te begrijpen en / of te gebruiken. Ook lezen en schrijven kunnen mogelijk aangetast zijn. Daarnaast komen er ook vaak problemen met het geheugen voor.

DYSARTRIE

Dysartrie is een verworven spraakstoornis die voorkomt bij patiënten met een hersenletsel of een neurodegeneratieve aandoening (de ziekte van Parkinson, ALS, MS, …). Het gaat om een probleem met de spierspanning. Bij deze patiënten is de articulatie vaak slap. Mogelijk treden er ook problemen op met de stem en de intonatie.

VERBALE APRAXIE

Verbale apraxie is opnieuw een verworven spraakstoornis die kan optreden na een hersenletsel. Bij deze patiënten treedt er een probleem op in de coördinatie van het aansturen van de spreekspieren. Deze patiënten spreken klanken en woorden vaak foutief uit, of ze wisselen klanken om.

DYSFAGIE

Ook slikstoornissen (dysfagie) kunnen voorkomen bij patiënten met een hersenletsel of bij patiënten met een neurodegeneratieve aandoening (de Ziekte van Parkinson, ALS, MS, …). Hiervoor kunnen sliktechnieken aangeleerd worden en daarnaast krijgt de patiënt ook tips en adviezen.

Kunnen wij u helpen?